Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj

Infrastruktura, Okolje
9.333.620,39 €
EU projekti, Kohezijski sklad, Ministrstvo za okolje in prostor
6.480.231,68 €
V teku
november 2017
december 2023

Podatki o financiranju