Obnova Čufarjeve ulice s priključki

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Panorama
366.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2020
december 2020