Obnova in razširitev LC 328151 Ptuj - Mestni Vrh - Grajenščak

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Grajena
185.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2020
december 2020