Nabava prikolice za orodje PGD Podvinci

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Četrtna skupnost Rogoznica
26.000,00 €
Lastni projekti, Drugi projekti
6.000,00 €
V teku
januar 2021
december 2021

Podatki o financiranju