Izdelava fasade na vzhodni in južni strani Mestnega kina Ptuj

Kultura
Četrtna skupnost Center
38.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Povezava
oktober 2020
junij 2021