Izdelava fasade na vzhodni in južni strani Mestnega kina Ptuj

404
Kultura
Četrtna skupnost Center
38.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Povezava
Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj
oktober 2020
junij 2021