Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Rogoznica
697.104,68 €
Lastni projekti
V teku
oktober 2020
december 2022