Izgradnja namakalnega sistema na igriščih ŠD Grajena

Šport
Četrtna skupnost Grajena
54.562,79 €
Lastni projekti
V teku
januar 2021
junij 2021