Izgradnja namakalnega sistema na igriščih ŠD Grajena

420
Šport
Četrtna skupnost Grajena
54.562,79 €
Lastni projekti
Zaključeno
januar 2021
junij 2021