Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Breg – Turnišče
8.782.477,29 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
5.150.527,99 €
V teku
februar 2018
marec 2023

Podatki o financiranju