Javna tribuna o osnutku Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028, 23. 3. 2023

16. 3. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 334