S K L E P o ustavitvi postopka Javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj (SKLOP 2) - Mestni trg 3

18. 6. 2021 Urša S. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 139
18.06.2021
Javne dražbe
Do preklica
3528-32/2020-7
18.06.2021