Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom

24. 11. 2022 Adela F. (Oddelek za gospodarske dejavnosti) 30
24.11.2022
Javna naročila
02.12.2022 do 12:00
JN006919/2022-B01
Povezava
Adela Ferme
adela.ferme@ptuj.si