JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora »OP01« za parcelo št. 737/7 k.o. 390 Mestni Vrh

8. 11. 2023 Urška J. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju) 80
08.11.2023
Javna naznanila in razgrnitve
30.11.2023 do 23:59
350-8/2023
07.11.2023
Urška Jambrovič