Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Povzetek letnega poročila o poslovanju Kabelsko komunikacijskega sistema KKS Ptuj, d. d., v letu 2006