Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Maja Majnik Berghaus
  • Podpredsednik, Franjo Rozman
  • Članica, Mag. Sonja Žibrat
  • Član, Matjaž Lipuš
  • Član, Mag. Dejan DOKL
  • Članica, Mag. Mojca Šibila Drobnič
  • Članica, Ana Stopinšek