Domov Organi občine Strokovni sveti Varnostni sosvet

Varnostni sosvet

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj
 • Mag. Aleksander LUBEJ, komandir Policijske postaje Ptuj
 • Tatjana VAUPOTIČ ZEMLJIČ
 • Franc GOJČIČ
 • Mag. Alen HODNIK
 • Sergeja PUPPIS FREEBAIRN
 • Ana OSTRMAN
 • Luka ŽIŽEK
 • Janko ČEH
 • Branko STRELEC
 • Alenka KORPAR, predstojnica Skupne občinske uprave
 • Aleksander KRANER, direktor Centra interesnih dejavnost
 • Mag. Valerija ILEŠIČ TOŠ, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ptuj
 • Mag. Janez MERC, predstavnik službe za zaščito in reševanje
 • Mag. Edi KOZEL, predstavnik Mestne občine Ptuj – koordinator sosveta
 • Franc KOZEL, predsednik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu
 • Doris KUJAVEC, predstavnica Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj
 • Marija VUČAK, predstavnica LAS za preprečevanje odvisnosti