Domov Organi občine Mestni svet Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Tatjana Vaupotič Zemjič
  • Podpredsednica, Mag. Sonja Purgaj
  • Članica, Metka Petek Uhan
  • Članica, Helena Neudauer
  • Član, Matej Siebenreich
  • Zunanji član, Peter Gornik
  • Zunanji član, Peter Pribožič