Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Andrej Lazar
  • Podpredsednica, Dijana Alibabić
  • Članica, Mag. Sonja Purgaj
  • Članica, Metka Petek Uhan
  • Članica, Nuša Ferenčič
  • Zunanja članica, Metka Jurešič
  • Zunanja članica, Lucija Polanec