Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Milan Klemenc
  • Podpredsednik, Andrej Vindiš
  • Član, Luka Žižek
  • Članica, Sergeja Puppis Freebairn
  • Članica, Mag. Darja Harb
  • Zunanja članica, Viktorija Bezjak
  • Zunanji član, Marjan Cajnko