Četrtna skupnost Panorama

02 748 29 81
02 748 29 98
Denis Hrga
Vičava 46, 2250 Ptuj
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Milan KLEMENC
  • Podpredsednica, Mag. Sonja PURGAJ
  • Član sveta, Aleks MESARIČ
  • Član sveta, Mag. Alen HODNIK
  • Član sveta, Boštjan ARNUŠ
  • Član sveta, Peter GORNIK
  • Članica sveta, Mojca BOHINC