Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami

Infrastruktura, Kultura
Četrtna skupnost Center
4.920.269,93 €
EU projekti, Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za okolje in prostor
2.695.862,32 €
V teku
november 2019
december 2022

Podatki o financiranju