Domov Organi občine Mestni svet Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Alen Iljevec
  • Podpresednik, Vladimir Koritnik
  • Član, Luka Žižek
  • Član, Matej Siebenreich
  • Član, Marjan Kolarič