Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - 2. faza

Vzgoja in izobraževanje
Četrtna skupnost Jezero
2.002.989,00 €
Lastni projekti
V teku
januar 2021
september 2022