Gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM) PGD Kicar

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Četrtna skupnost Rogoznica
57.142,86 €
Lastni projekti, Drugi projekti
17.142,86 €
V teku
januar 2021
december 2021

Podatki o financiranju