Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Dr. Bojan Pahor
  • Podpredsednik, Andrej Čuš
  • Član, Dr. Štefan Čelan
  • Član, Rajko Fajt
  • Član, Gorazd Orešek