Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev za poseg v varovalni pas ceste, cestni priključek in GJI (Priloga 8A)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka