Zahteva za izdajo mnenja za poseg v varovalni pas ceste, cestni priključek in GJI (Priloga 9A)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka

Priloga 6 Dok. za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
Klikni tukaj za prikaz prilog