Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku