Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev s hrupom

Oddaj prijavo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka