Center za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj

02 787 56 00
02 787 56 12
gpcsd.ptuj@gov.si
Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj