Vloga za najem prostorov četrtnih skupnosti

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov