Zahtevek za povrnitev takse

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov