Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji