Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve na območju Mestne občine Ptuj

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku