Vloga za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka