Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti - upravljanju Mestne občine Ptuj

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov