Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade družine v Mestni občini Ptuj

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka