Vloga za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Pravna podlaga za izvedbo postopka