Zagon druge kinodvorane in večnamenskega prostora v Mestnem kinu Ptuj

Kultura
Četrtna skupnost Center
32.000,00 €
Lastni projekti, Drugi projekti
12.000,00 €
V teku
Povezava
oktober 2020
marec 2021