Obvestilo o obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, v času javne prireditve Ptujska poletna noč

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka