Obvestilo o obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, v času javne prireditve Ptujska poletna noč ob občinskem prazniku

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov