Izgradnja prizidka NK Podvinci

611
Šport
2021, 2022, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Rogoznica
396.015,56 EUR
Drugi viri
20.000,00 EUR
Zaključeno
Podvinci 46
01.03.2021
31.12.2022