Gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Turnišče

264
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Četrtna skupnost Breg – Turnišče
320.000,00 €
Lastni projekti, Drugi projekti
96.000,00 €
V teku
januar 2022
december 2022