Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice na zavarovanih območjih in spomenikih narave

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka