Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti (Priloga 9A)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka

Priloga 6 Dok. za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
Klikni tukaj za prikaz prilog