Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca (Priloga 9B)

Priloga 6 Dok. za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
Klikni tukaj za prikaz prilog