Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom (Priloga 20C)

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka

Priloga 20B Mnenje pooblaščenega stokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta
Klikni tukaj za prikaz prilog
Priloga 20A Mnenje pooblaščenega stokovnjaka s področja gradbeništva
Klikni tukaj za prikaz prilog
Priloga 6 Dok. za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
Klikni tukaj za prikaz prilog