Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8A)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka