Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Sklep o spremembah Sklepa o financiranju političnih strank, ki so s svojimi svetniki zastopane v Mestnem svetu Mestne občine Ptuj (1/2000)

Predpisi, na katere predpis vpliva