Odlok o spremembah Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini

Predpisi, na katere predpis vpliva