Sklep o potrditvi Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj 2008-2013

Predpisi, na katere predpis vpliva