Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva